Home

Would you will need assist with ones college or university chores? Just give u . s . your personal papers recommendations, and then we will tie in with most people considering the very best essay author on your issue write my essay . For anyone which believe that who instruction is critical . . . major essay creating program features its actual tutorial crafting allow. Pro writers along with terrific problems paper help . Producing the aggressive essay or dissertation isn’t really simple. Along with the perfect personalized paper creating support assistance most people, you should undoubtedly rating substantial and additionally do well with researching essay writers. Will want force tutorial producing enable by means of devoted Native english speakers consultants? Get tutorial documents together with reports around this provider to attain greatest attributes thesis writing service.

write my essay

PARTICIPATIERAAD VENRAY

Wat doen we?

De Participatieraad Venray is in 2015 opgericht en is een onafhankelijk adviesorgaan voor de gemeente Venray. De raad heeft de taak om het college van de burgemeester en de wethouders te adviseren, namens de inwoners van Venray. De raad kan de adviezen geven omdat het college of de gemeenteraad daarom vragen. Maar het kan ook ongevraagd, dus op initiatief van de participatieraad zelf.

In Venray doet iedereen mee
Participatie krijgt steeds meer informatie binnen de gemeente Venray. Tot 1 juli 2014 waren er verschillende adviesraden die zich vanuit hun eigen expertise inzetten voor participatie: de Wmo-adviesraad. De nieuwe Participatieraad Venray volgt deze raden op.

De aanleiding voor het instellen van één raad is een nieuw overzicht op participatie . In die nieuwe visie behartigt de raad de belangen van de mensen van Venray, niet de belangen van specifieke doelgroepen. Iedereen moet (kunnen) meedoen, ongeacht een eventuele beperking, afkomst, leeftijd of het inkomen.

Sterke verbinding
Wij zoeken een goede connectie met de inwoners van Venray, om zo de juiste informatie uit de samenleving op te halen.

Daarnaast bezoeken onze leden van  kamer ''Jeugd, Welzijn en Zorg''  en de kamer ''Werk, Inkomen en Onderwijs'' veel klankbordgroepen, bijeenkomsten, platforms en activiteiten. Daar ontmoeten en spreken zij mensen die direct te maken hebben met thema's waar de Participatieraad zich voor inzet. Verhalen, tips en problemen die we daar opvangen, gebruiken we als input voor onze gevraagde en ongevraagde adviezen aan het College.

Ook 'online' krijgt daar steeds een belangrijkere rol in. Via deze website nodigen we iedereen uit om vragen, suggesties of ervaring(en) met ons te delen.

ONZE LEDEN

Leden kamer Jeugd, Welzijn en Zorg:

Sjaak Aveskamp –  Voorzitter
Nettie Baartman – Secretaris

Ger Claessens, Jan Classens,  Carl de Bruijn, Ton Ederveen, Jac Haegens, Anne-Sophie Hoedemaekers-Beurskens, Sraar Kessels, Koos Künen, Joop Linders, Monika Troch, Joke van den Anker-Kruk, Max van de Langenberg, Wim van Delft, Corry Kanters en Corry van Osch-Arts

Leden kamer Werk, Inkomen en onderwijs:

Gerry Houben – Voorzitter
Margriet Basten, Anneke Beekers, Marina Hendriks, Lydi Goedee, Maureen Thunnissen-Smit, Graziëlla van den Boogaard en Johan Kusters

KAMER JWZ

JWZ staat voor: Jeugd Welzijn en Zorg.

Deze groep bestaat uit personen, afgevaardigd door diverse Venrayse organisaties en instellingen. Ook maken betrokken inwoners deel uit van deze groep.

De belangrijkste taak van deze kamer bestaat uit advisering over het gemeentelijk beleid inzake welzijn, jeugdbeleid en zorg. Daarbij kun je denken aan voorzieningen voor gehandicapten, jeugdhulp, vrijwilligerswerk, ouderen- en mantelzorg.

De JWZ groep houdt de vinger aan de pols als het gaat om keukentafelgesprekken en dergelijke. Voorheen werden deze adviestaken uitgevoerd door de klankbordgroep WMO

 

Lees meer

KAMER WIO

WIO staat voor: Werk, Inkomen en Onderwijs.

Kamer WIO is samengesteld uit een mix van ervaringsdeskundigen en mensen die afgevaardigd zijn door vrijwilligersorganisaties, ouderenverenigingen en Platform Lage Inkomens Venray (PLIV). Daarnaast ook gewoon betrokken burgers.

Deze kamer heeft als aandachtsgebied de ontwikkelingen rond werk, inkomen en onderwijs. In deze groep wordt het gemeentelijk beleid op de voet gevolgd.

Onderwerpen zijn vooral kwesties rond uitkeringen, vrijwilligerswerk, beroepsopleidingen, stages en beschut werk.
De WIO-groep adviseert over zaken die voorheen de Cliëntenraad voor zijn rekening nam.

Lees meer

Contact

Telefoon: (0478) 552376
Postbus: 29, 5800 AA Venray
E-mail: info@participatieraadvenray.nl
Neem contact met ons op

De vergaderingen van de Participatieraad Venray worden gehouden in het gemeentehuis van Venray.

Hieronder staat het vergaderschema van 2018
Bekijk online: Vergaderschema 2019

Wilt u een vergadering bijwonen, dan kunt u zich  melden bij de informatie balie van Gemeente Venray
of contact opnemen met de secretaris (0478) 552376. Ook kunt u zich op de dag zelf bij de voorzitter aanmelden.

WIJ MAKEN ONS STERK VOOR U!!!

At the time you spend money on essays guidance, you can rely of our own know-how to provide a top-level essay. With numerous years of discover, our consultant writers create relevant newspapers guaranteed to make money your professor’s positive reviews. Connect with us this afternoon and publish your very own new storyline of succes best essay writing service

Internet custom made essays, period reports, investigate papers, homework, reviews and reports jobs. Experienced customized generating service affords high quality and completely plagiarism zero-cost school papers. Affordable prices and penned from nothing by exceptionally experienced scholastic freelance writers paper help

You possibly can operate a pleasant essay copy writer service plans while not commercial essay freelance writers. Our authors are the most useful in the industry, and truthfully, we need to pay our good results directly to them write my paper .

Lots of our delighted purchasers should not be bad when they state that tailor made essay making is a thing we are really good at! Strive our blog site as soon as possible and stay one of these write my essay online .

Limited to our specialist you will buy the right british isles essay journalist to your homework. Reap the benefits of a very high-good customizable writing articles of academic newspapers on much more than 50 subject areas essay service .

'